หนูน้อยไมโล

โดย “เพชรไพลิน”
ฉันมีสัตว์เลี้ยงที่ฉันรักที่สุดอยู่ 1 ตัว มันเป็นหนูแฮมเตอร์ มันชื่อว่าไมโล มันมีนิสัยขี้เล่น มันชอบกัดนิ้วฉันมาก แต่ไม่เจ็บหลอก มันมีรูปร่างอ้วนเพราะมันชอบกินขนมหวานพวกช็อกโกแล็ต วอฟเฟิล ขนมปังราดนมข้นหวาน มันชอบมากแต่เวลาที่อิ่มมันจะกบขนมพวกนั้นด้วยการเอาขี้เลื่อยมากบ มันทำตัวน่ารักมากแต่เวลาที่ฉันลืมมันทิ้งไว้นอกบ้านแล้วฝนตก ฉันก็ลืมเอามันเข้าบ้าน พ่อจะชอบว่าฉันแล้วฉันต้องหาผ้าไปเช็ดตัวมัน มันทำเหมือนงอนด้วยแหละ น่ารักมาเลย ทุกครั้งที่มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันทำให้ฉันรักมันมาก

2-162657

ความอยาก

904564

มนุษย์ ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้ ก็เพราะอาศัยเหตุปัจจัยกล่าวคือ ตัณหา ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ ตัณหาย่อมยังบุคคลให้เกิดได้” และนอกจากจะทำบุคคลให้เกิดขึ้นมาแล้ว ยังปกคลุมหุ้มห่อมนุษย์โลก ทำให้วุ่นวาย คิดประกอบกรรมทั้งดีและชั่ว

ตัณหา แปลว่า ความทะยานอยากดิ้นรน ทำบุคคลให้สะดุ้งหวั่นไหว ทำชั่วบ้าง ทำดีบ้าง คนที่มีทุกข์มากมาย ประสบแต่ความเดือดร้อน ก็เพราะตัณหานี้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ

1.กามตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากดิ้นรนค้นหา รูป เสียง เป็นต้น อันเป็นทั้งวัตถุกามและกิเลสกาม

2.ภวตัณหา หมายถึง ความอยากมีอยากเป็น คือ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันเป็นเรื่องดีและชั่ว

3.วิภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เพราะมองเห็นทุกข์โทษ

บรรดาตัณหาทั้ง 3 นั้น ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น นับว่าเป็นตัวสำคัญ ทำให้เกิดกามตัณหาและวิภวตัณหา ก่อกรรมทั้งดีและชั่วไม่มีที่สิ้นสุด คนที่ถูกตัณหาเข้าควบคุมครอบงำแล้ว เปรียบเสมือนคนตาบอด มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษ

แต่ตัณหาความ อยากนี้ ถ้าอยากจะทำดี ทำประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ใคร นับได้ว่า เป็นความทะยานอยากในฝ่ายดี เช่น อยากจะทำตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุข พ้นจากความทุกข์ ก็เป็นที่น่าสรรเสริญ ยกย่องบูชาได้

ถ้าเป็นตัณหา ความทะยานอยากในทางประกอบกรรมทำความชั่ว ก่อทุกข์ให้เกิดทั้งแก่ตนและคนอื่น ก็จัดเป็นตัณหาในทางชั่ว เช่น โลภอยากได้สมบัติสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยการคดโกงหลอกลวง และการประพฤติผิดในสามีภรรยาผู้อื่น เป็นต้น จัดเป็นตัณหาในทางชั่วที่ร้ายแรง บุคคลจะละหรือบรรเทาให้เบาบางลงได้ ก็ต้องใช้คุณธรรม กล่าวคือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ฉะนั้น บุคคลจะละตัณหาหรือบรรเทาตัณหาให้เบาบางจางลงไปได้ ก็ต้องพยายามรักษาศีล ฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบระงับและทำปัญญา ความรอบรู้ให้เข้าใจถูกต้องอย่างแท้จริง คนที่มีศีลดี มีสมาธิดี และมีปัญญาดี จะไม่ประกอบกรรมทำชั่วโดยเด็ดขาด จะทำแต่ความดี ทำสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดทุกข์โทษทั้งแก่ตนและคนอื่น

ส่วนคนที่มีแต่ความยุ่งเหยิง มีแต่ความเดือดร้อน ก็เพราะขาดศีล สมาธิ และปัญญานั่นเอง จึงถูกตัณหาเข้าครอบงำ ให้สร้างแต่บาปกรรมความชั่วไม่สิ้นสุด ผลสุดท้ายก็ได้รับทุกข์โทษทั้งในชาติปัจจุบันนี้และภพต่อไป

ดังนั้น คนที่มีปัญญาดี ควรพยายามบรรเทาตัณหาที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง แล้วประกอบแต่คุณงามความดี ก็ย่อมจะทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและคนอื่นได้ ถ้าแม้ยังมีชีวิตอยู่ ก็มีคนเคารพบูชา ละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็มีคนยกย่องสรรเสริญ

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรประมาทมัวเมา ให้รีบกระทำแต่ความดี ก็จะล่วงพ้นจากความทุกข์ มีแต่สุขได้

คอลัมน์ ธรรมะวันหยุด
โดย พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

จุดหมายของการเลี้ยงลูก

1890849

จุดหมายของการเลี้ยงลูก

“การเลี้ยงลูกนี่จุดหมายควรจะอยู่ที่ลูกเพื่อให้ชีวิตของลูกเป็นสุข มีชีวิตที่ดีงามไม่ควรคิดว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกัน ควรจะแบ่งกันเลี้ยงกันคนละวัน อย่างนี้มันจะถูกต้องหรือ”

คอลัมน์ คำพระ
ป.อ.ปยุตโต

อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว

8149549841

อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว

“คนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี้จะต้องรู้จักการปรับตัวปรับใจเข้าหากัน ไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกมาเป็นใหญ่ ให้ใช้ปัญญาพิจารณาทำความเข้าใจกัน”

คอลัมน์ คำพระ
ป.อ.ปยุตโต

ทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรม

4981237849877894

ทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรม

“พุทธศาสนาสอนเรื่องการทำกรรม การรับผลของกรรม แล้วยังสอนเรื่องการพ้นไปจากกรรมคือการอยู่เหนือกรรมอีกด้วย”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี

Citroen C3 ยุโรป

Citroen-C3-987789

Citroen ค่ายรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสพร้อมนำเสนอ All New Citroen C3 โฉมในะหม่รถยนต์ในกลุ่ม B-Segment เน้นความสดใสสปอร์ต คุ้มค่าพร้อมสมรรถนะที่เหนือชั้น ทั้งการออกแบบที่โดดเด่น สามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์อย่างชัดเจน All New Citroen C3 รถยนต์ขนาดเล็ก B-Car ยกระดับการขับขี่ยุคใหม่ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ภายนอกออกแบบให้ดูน่ารักปรับทุกส่วนให้กลมมนไฟหน้าด้านบน และแนวกระจังหน้าคล้ายรถต้นแบบ Citroen Hybrid Air Concept พร้อมออกแบบช่องดักลมหน้าซ้อนสองชั้น ไฟหน้าทรงมน ไฟท้าย 3 มิติ กันชนข้างทำจากวัสดุ AirBump ภาพรวมแปลกตาน่าค้นหาจริงๆ ห้องโดยสาร Citroen C3 เน้นการออกแบบผ่อนคลายเสมือนนั่งอยู่ในบ้านของผู้ขับขี่ให้ความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นบริเวณแผงแดชบอร์ดเน้นแนวกว้างไปกับความกว้างตัวรถ กรุด้วยเส้นโครมล้อมช่องแอร์ ลูกค้ายังสามารถเลือกสีผ้าเบาะ วัสดุหุ้มและลายตะเข็บได้อีกด้วย พร้อมเทคโนโลยียีอำนวยความสะดวกสบายหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบให้ความบันเทิง , ระบบควบคุมปรับอากาศอัตโนมัติ

ส่งข่าวโดย อ่านข่าวสารวงการรถใหม่

วิธีดูแลรถยนต์

9455541100000

วิธีดูแลรถยนต์

1. แน่นอนครับว่าช่วงแรกที่เราพึ่งจะถอยรถป้ายแดงออกมา ก็ต้องมีคู่มือการใช้รถให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้ว โดยให้คุณตรวจสอบตารางการเช็ครถให้อย่างละเอียดและให้เข้าใจ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามตารางที่บอกไว้อย่างเคร่งครัด และที่สำคัญเมื่อรถวิ่งได้ทุกๆ 60,000-90,000 ไมล์ คุณก็ควรที่จะเปลี่ยนสายพานเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนสายพานนั้นจะมีราคาแพง แต่ก็ถือว่าคุ้มกับการเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับ

2. การเตรียมพร้อมในเรื่องของการใช้เงินก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันครับ คุณควรที่จะมีการเตรียมเงินในส่วนกลางเพื่อป้องกันการเกิดเงินขัดสนในครอบครัวจะดีที่สุดครับ โดยคุณควรที่จะเตรียมเงินในจำนวนหนึ่งประมาณ 5,000 – 20,000 บาท ไว้เป็นส่วนกลาง เพื่อใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบำรุงรถยนต์ เพราะอุบัติเหตุทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ คุณก็ควรที่จะเรียมไว้เพื่อเป็นการป้องกันจะดีที่สุดครับ

3. สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับรถยนต์ที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำ คุณควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อที่คุณใช้งานอยู่ว่า รถยนต์รุ่นนี้ส่วนใหญ่จะพบเจอปัญหาอะไรบ้าง คุณก็จะสามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไม่ต้องกังวล

4. คุณควรที่จะหมั่นสังเกตในสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามีความผิดปกติอะไรบ้าง เมื่อคุณขับขี่ใช้งานรถยนต์ของคุณอยู่เป็นประจำ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นคุณก็จะสามารถรับรู้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่มีความผิดปกติ เสียง หรืออื่นๆ อีกมากมาย หากคุณพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ก็ควรที่จะนำรถยนต์ของท่านไปเช็คหรือตรวจสภาพรถทันที เพื่อช่วยลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

5. ทุกครั้งเมื่อคุณได้พบเจอกับอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย หรือรถมีการเฉี่ยวชนจนเกิดแผล คุณก็ควรที่จะรีบซ่อมแซมในส่วนที่เกิดขึ้นทันที ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้ เพราะปัญหาเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นการเกิดความสูญเสียใหญ่ก็ได้

6. การใช้อะไหล่ในการซ่อมแซมรถยนต์ของคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะการใช้อะไหล่รถยนต์ที่เป็นของแท้ย่อมมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยม แต่หากคุณมีงบไม่เพียงพอต่อการซื้ออะไหล่แท้ ก็ขอแนะนำให้คุณปรึกษาช่างจะดีที่สุด เพราะช่างอาจจะมีตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจที่ดีขึ้นก็เป็นได้

7. เมื่อดูแลภายในตัวเครื่องยนต์ของรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ภายนอกของรถยนต์ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน คุณควรที่จะหมั่นล้างทำความสะอาดรถเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพราะการล้างรถเป็นประจำ จะทำให้รถยนต์ของคุณมีสีที่สดใส และดูใหม่อยู่เสมอ

8. การขับขี่รถยนต์ก็มีความสำคัญมากเหมือนกัน สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการขับขี่รถยนต์ในความเร็วสูงไปตลอดเส้นทาง ถึงแม้ว่าจะช่วยในเรื่องของความคล่องตัว แต่ผลเสียที่จะตามมาก็มีมากเช่นกัน ดังนั้นการขับขี่รถยนต์ควรที่จะขับด้วยความนิ่มนวล ไม่เร็วมากจนเกินไป เพราะนี่คือการช่วยถนอมเครื่องยนต์ให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานๆ

กฏไตรลักษณ์

785122

..อนิจจัง แปลว่าไม่เที่ยง หมายความว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไป ไม่มีความ คงที่ตายตัว

..ทุกขัง แปลว่าเป็นทุกข์ มีความหมายว่า สิ่งทั้งปวงมีลักษณะที่เป็นทุกข ์มองดูแล้วน่าสังเวชใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผู้ที่ไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้น ๆ

..อนัตตา แปลว่าไม่ใช่ตัวตน หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตน ไม่มีลักษณะอันใดที่จะทำให้เรายึดถือได้ว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้ง

ชัดเจนถูกต้องแล้ว ความรู้สึกที่ว่า “ไม่มีตัวตน” จะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวง แต่ที่เราหลงเห็นไปว่าเป็น ตัวเป็นตนนั้น ก็เพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเอง

ขอให้ทราบว่า ลักษณะสามัญ ๓ ประการนี้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสั่งสอนอื่น ๆ ในบรรดาคำสั่งสอนทั้งหลายจะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้ทั้งนั้น

บางทีก็กล่าวตรง ๆ บางทีก็พูดด้วยโวหารอย่างอื่น แต่ใจความมุ่งแสดงความจริงอย่างเดียวกัน เรื่องของความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายนี้ เคยมีสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า แต่ไม่ได้ขยาย ความให้ลึกซึ้งถึงที่สุด ไม่ประกอบด้วยเหตุผล และไม่สามารถชี้ถึงวิธีดับทุกข์ที่สมบูรณ์จริง ๆ ได้

จงเป็นผู้เบิกบานผ่องใส

73355445215

จงเป็นผู้เบิกบาน ผ่องใส ปราศจากความยึดถือในตน เพราะมันเป็นเพียงธาตุ ๔ ประชุมกันเท่านั้น ปราศจากความยึดในผู้อื่น (เพราะมันก็ธาตุ ๔ เช่นกัน) ปราศจากความยึดถือในธาตุทั้งปวงที่รวมตัวกันเป็นสิ่งของ เป็นทรัพย์สมบัติ เป็นวัตถุธาตุ ปราศจากความยึดถือในอารมณ์ต่าง ๆ เพราะที่กล่าวมาทั้งหมดไม่เที่ยง ไม่แน่นอน ไม่คงที่ ไม่คงทน ทนอยู่ไม่ได้ สลายหมด ไร้ซึ่งรูปและตัวตนที่แท้จริง

ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีของเรา ไม่มีของเขา ทุกอย่าง ไม่ว่าเรา ไม่ว่าเขา หรือสิ่งของทรัพย์สิน ล้วนเป็นความสมมุติกันขึ้นทั้งสิ้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “จงละความสมมุติและบัญญัติในโลกเสีย”

คัดลอกจากหนังสือ สโรชา ฉบับ แด่ผู้บำเพ็ญธรรม

SOKON Mini Truck 4D

SOKON-Mini-Truck-4D-789

แปลกตา แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และรถบรรทุกตัวนี้เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่มีความโฉบเฉี่ยว ให้คุณบรรทุกสิ่งของโลดแล่นไปยังตรอก ซอก ซอยต่างๆได้อย่างง่ายดาย ทำให้ธุรกิจการขนส่งของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ มาพร้อมกับความสะดวกสบายภายในรถมากถึง 5 ที่นั่งกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นรถบรรทุกที่มีประโยชน์อย่างเหนือชั้น เรียกได้ว่าเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่แจ๋วมากจริงๆค่ะ ท่านใดที่กำลังอยากได้รถบรรทุกขนาดเล็กไปไว้ใช้งาน ก็ลองเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุก SOKON Mini Truck 4D กันดูก่อนนะคะ ทางเราคิดว่า หลายๆท่านจะต้องชื่นชอบค่ะ
SOKON Mini Truck 4D มีเครื่องยนต์ 2 รุ่น ดังนี้ค่ะ

1. เครื่องยนต์รุ่น EQ474i/EQ474i-30 เป็นเครื่องยนต์แบบ หัวฉีดอีเล็คทรอนิค 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หัวฉีดอีเล็คทรอนิค ความจุกระบอกสูบ 1.3 ลิตร ให้ความเร็วสูงสุด 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย เบนซิน 17.25 กิโลเมตร/ลิตร อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย LPG/CNG 14.7 กิโลเมตร/กิโลกรัม

2. เครื่องยนต์รุ่น EQ465i-21/EQ465i2-30 เป็นเครื่องยนต์แบบ หัวฉีดอีเล็คทรอนิค 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หัวฉีดอีเล็คทรอนิค ความจุกระบอกสูบ 1.05 ลิตร/1.012 ลิตร ให้ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเบนซิน 18.19 กิโลเมตร/ลิตร อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย LPG/CNG 15.2 กิโลเมตร/กิโลกรัม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.automotor789.com/search/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/price-sokon/