ทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรม

4981237849877894

ทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรม

“พุทธศาสนาสอนเรื่องการทำกรรม การรับผลของกรรม แล้วยังสอนเรื่องการพ้นไปจากกรรมคือการอยู่เหนือกรรมอีกด้วย”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี