จุดหมายของการเลี้ยงลูก

1890849

จุดหมายของการเลี้ยงลูก

“การเลี้ยงลูกนี่จุดหมายควรจะอยู่ที่ลูกเพื่อให้ชีวิตของลูกเป็นสุข มีชีวิตที่ดีงามไม่ควรคิดว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกัน ควรจะแบ่งกันเลี้ยงกันคนละวัน อย่างนี้มันจะถูกต้องหรือ”

คอลัมน์ คำพระ
ป.อ.ปยุตโต