พ่อท่านคล้าย

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

752-vert
ตามประวัติที่ชัดแจ้ง ได้แถลงบอกกล่าว ไว้ว่า สร้างมหาศักราชที่ 1891 … รัตนโกสนทรศกที่ 187 … จุลศักราชที่ 1330 … ซึ่งตรงกับวันมหาแห่งศิริมงคลของปี คือ … “เสาร์ 5” … เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ ปีระกา … ตรงกับวันเสาร์ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2512 … เป็นวัตถุมงคลที่คณะศิษยานุศิษย์ ได้บรรจง ตั้งจิต ในการจัดสร้าง เพื่อให้ตรงกับวัน “เสาร์ 5” … ซึ่งเป็นวันที่คู่ควรกับการปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ เป็นวันอันมงคลยิ่ง … ที่นาน ๆ จะเวียนมาบรรจบกัน

ในอดีต ลูกศิษย์ และชาวบ้าน ละแวกจันดี, ฉวาง, ช้างกลาง, นาบอน … มีความต้องการวัตถุมงคลของพ่อท่านคล้ายในรุ่นดังกล่าว … จึงมีการเสาะแสวงหา ด้วยราคาหลักพันปลาย ๆ มานานแล้วครับ … แต่ด้วยศรัทธาแห่งวัตถุ … ปรากฎว่าเหรียญรุ่น “เสาร์ 5” … ได้จางหายไปจากสนาม และวงการ … ไม่ค่อยมีเหรียญมาหมุนเวียน … ทำให้นักสะสมยุคใหม่ ไม่ค่อยรู้จักเท่าที่ควร

เป็นวัตถุมงคล ที่ออกโดยวัดสวนขัน … รูปแบบเหรียญ … ได้แกะเลียนแบบรุ่นแรก … แบบครึ่งองค์ … สลักอักขระกำกับว่า “รุ่น 1” … ซึ่งเป็นวลี ที่พ่อท่านคล้ายโปรดปราน ด้วยเหตุของคำว่า 1 คือจุดเริ่มของสิ่งต่าง ๆ … เท่าที่เห็นจะมีเนื้อทองแดงผิวไฟ และทองแดงรมดำ … เป็นพระปั๊มที่จัดสร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธา … ผนวกกับวันแห่งมงคลฤกษ์ … แรงกระแทกของการปั๊ม ทำให้เกิด เส้น เสี้ยน บนพื้นเหรียญ … ส่องพิจารณาแล้ว ไม่อยากวาง ด้วยมนต์ขลังแห่งเหรียญที่ดึงดูดครับ!!!

ข้อมูลนี้ผมได้รับช่วงต่อมาอีกทีจากนักสะสมรุ่นเก่า วัตถุมงคลสายพ่อท่านคล้าย … ณ บ้านสวนจีน ต.จันดี … เหรียญแรกที่ได้มา ผมขนพองตูม เพราะเค้าได้เอาปฏิทิน 100 ปี ของชาวจีน มาผึงห้ายแล ว่าในปี 2512 นั้น ตรงกับวันไหร มีมงคลไหร … จึงได้แจ้งจางปาง มาจนทุกวันนี้ … พบเจอที่ไหน โดดใส่ หน้าผากฟ๊อก ทุกทีไปครับ!!! ปล.โปรดใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลด้วยครับ