ครอบครัวน่ารัก มาดูตัวอย่างกัน

ข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงภัณฑิรา  แสนหล้า  ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบรัวที่น่ามหัศจรรย์มาก  เพราะว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสามัคคี  ครอบครัวของข้าพเจ้ามีพี่สาว  1  คน  และมีพี่ชายอีก  2  คน  ลุง  ป้า  พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  สำหรับลุงกับป้าก็อาศัยอยู่ที่เดียวกันกับข้าพเจ้า  ส่วนพ่อมีพี่ชาย  2  คน  ไม่มีพี่สาวหรือน้องสาว  ส่วนแม่มีพี่ชาย  1  คน  และมีข้าพเจ้าเองคือน้องสาว  1  คน  และปู่กับย่าอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปาง  และสุดท้ายข้าพเจ้าก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะอีกไม่นานทุกคนก็จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

456969